Fundacja Replastic

Fundacja Replastic zajmuje się ochroną środowiska naturalnego poprzez działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów plastikowych, które trafiają do gleby, wody i atmosfery. Fundacja działa w zakresie edukacji oraz jako koordynator recyklingu plastiku, co ma na celu maksymalizację recyklingowania odpadów z tworzyw sztucznych takich jak: PET, PP, HDPE i innych. Z recyklingowanego plastiku tworzymy place zabaw dla dzieci, tak aby ten surowiec mógł służyć nowym celom.​

Do jakich działań/przedsięwzięć?

Realizacja projektów w zakresie:

- promocji gospodarki o obiegu zamkniętym

- sposobów redukcji zużycia plastiku

- edukacji w zakresie gospodarki odpadami

- wdrażania technologii zastępujących, ograniczających lub odzyskujących plastik w firmach produkcyjnych;

Dlaczego to jest ważne?

Odpady plastikowe stały się wiodącym problemem ostatniego czasu. Jeśli nie będziemy działać teraz, za kilka lat zmiany w środowisku naturalnym będą niemożliwe do odwrócenia. Należy zatrzymać lawinowy zalew świata plastikiem. Mamy jedną planetę, korzystajmy z niej odpowiedzialnie.

Zadania dla wolontariusza:

Realizacja kampanii marketingowych i społecznych (project management, SEM);

Pisanie publikacji nt. ochrony środowiska, technologii post-plastikowych i trendów rynkowych;

Współpraca przy produkcji wideo;

Generowanie pomysłów, idei i sugestii

Kogo szukamy?

Szukamy osób, które dostrzegają fakt, że plastik jest problemem współczesnego świata i chcą aktywnie temu przeciwdziałać.

Nie wymagamy szczególnych kwalifikacji.

Znajomość narzędzi marketingu internetowego, doświadczenie w pisaniu tekstów oraz umiejętności z zakresu obróbki wideo lub grafiki będą dodatkowym atutem.

Ramy czasowe:

Współpraca możliwa od zaraz.

Okres współpracy minimum 3 miesiące.

Praca dorywcza - zadaniowa, dopasowana do rozkładu zajęć studenta.

Opis procesu rekrutacji:

Przesłanie listu motywacyjnego

Rozmowa rekrutacyjna

Kontakt:

Fundacja Replastic, Ks. Jana Sitnika 5/3; 01-410 Warszawa

biuro@fundacjareplatic.pl

Kategorie
ekologia