O nas

Centrum Wolontariatu SGH jest miejscem, w którym studenci i studentki mogą otrzymać więcej informacji o tej formie aktywności oraz znaleźć odpowiednią dla siebie opcję wolontariackiego zaangażowania na rzecz organizacji społecznych, z którymi SGH łączy porozumienie o współpracy.

Centrum ma ułatwić i usprawnić wybór określonego wolontariackiego działania oraz kontakt z organizacją. Inicjatywa ma nie tylko wspiera promocję idei wolontariatu wśród studentów, ale stwarza także sposobność do rozwijania przez nich pożądanych wśród pracodawców kompetencji.

Opiekunem Centrum Wolontariatu SGH jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, które w różnorodny sposób wspiera studentów i studentki naszej Uczelni w rozwijaniu kompetencji i samopoznaniu, co w konsekwencji ma pomóc w wytyczeniu własnej ścieżki zawodowej.