Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca

Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca ma na celu aktywizowanie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 16 do 28 roku życia. Do tej grupy zaliczamy obecnych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Działania naszej mają wspierać jak również udoskonalać proces usamodzielniania przy współpracy ze wszystkimi instytucjami, które specjalizują się w przygotowaniu młodego człowieka w wejście w dorosłe życie.

W obecnej chwili jesteśmy w trakcie wdrażania Ogólnopolskiego Programu, który ma objąć wychowanków z pieczy zastępczej z całego kraju. Celem programu, jest połączenie świata pracodawców z młodzieżą z pieczy zastępczej. Program, będzie skupiał pracodawców, oferty szkoleniowe, oferty pracy oraz wszystkie dzieci i młodzież z pieczy zastępczej z całego kraju.

Naszym priorytetowym zadaniem jest zapewnienie opieki pod kontem zawodowym przez ustalenie indywidualnej ścieżki kariery, kursy zawodowe, szkolenia oraz mentoring. Naszym marzeniem jest przygotowanie absolwenta, który w przyszłości będzie świadomym obywatelem, który realizuje swoje cele, marzenia poprzez satysfakcjonującą pracę.

Do jakich działań/przedsięwzięć?

Ogólnopolski Program Pomocy Pierwsza Praca ma za zadanie aktywizować zawodowo młodzież opuszczającą pieczę zastępczą w całym kraju. 

Zadania dla wolontariusza:

- stworzenie grup projektowych do danego z powyższych projektów (z wyborem lidera)

- uczestniczenie w pozyskiwaniu partnerów biznesowych oraz środowisk branżowych do poszczególnych projektów – z różnych branż;

- pomoc w przygotowaniu oraz udział w zarządzaniu organizacyjnym wojewódzkich piknikach zawodowych w całym kraju;

- możliwość udzielania korepetycji w domach dziecka;

- przygotowanie dnia otwartego dla młodzieży z domów dziecka na SGH, celem pokazania życia studenckiego oraz motywacji tej młodzieży do przyszłego podjęcia studiów;

- prace przy wdrążenie platformy IT – Serce 4xP

- pomoc we współpracy z zagranicznymi partnerami fundacji jak np. PwC, Aviva, Santander Bank czy McDonald;

- pomoc przy organizacji akcji informacyjnych w social mediach oraz w budowaniu planów marketingowych na poszczególne projekty;

- pomoc w nawiązaniu relacji z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tematyką mieczy zastępczej;

- udział w pracach nad łączeniem działań administracji publicznej z działaniami fundacji;

Kogo szukamy?

- osoby z językami obcymi do współpracy międzynarodowej;

- osoby zaineresowane zdobyciem doświadczenia w: nawiązywaniu relacji międzynarodowych / współpracy administracji publicznej z biznesem / zarządzania projektami / pozyskiwaniu środków na finasowanie działań charytatywnych / funkcjonowaniu polityki społecznej kraju / tworzeniu rozwiązań systemowych;

- osoby kreatywne i gotowe na wyzwania;

- osoby otwarte na drugiego człowieka;

- osoby poszukujące rozwiązań z duchem nowych technologii;

- osoby do praktyk w prowadzeniu finansów i księgowości fundacji;

- osób chcących próby pozyskania funduszy na projekty fundacyjne;

- osób lubiących pracę z dziećmi przy piknikach zawodowych;

- osoby do tworzenia komunikacji w social mediach dla innych studentów (wolontariusz) – również dla innych uczelni wyższych w kraju, które mógłby pójść śladami SGH.

- osoby interesujące się dodatkowo modą do projektu „BU – Bank Ubrań”

Ramy czasowe:

Czas w zależności od dostępności wolontariuszy-studentów. Projekty cały czas ewoluują do przodu i każda pomoc jest na wagę złota.

Założeniem fundacji jest stworzenie stałego narzędzia wsparcia dla naszych podopiecznych, gdyż co roku nowych osób potrzebujących przybywa. Każdy nowy student mógłby włączyć się w istniejące grupy projektowe, aby utrzymać ciągłość przekazywania informacji oraz realizacji celów dla kolejnych beneficjentów projektów.

Możemy rozliczać studentów w ramach semestralnych lub projektowych w zależności od potrzeb lub wymogów SGH.

Karolina.kulczycka@f4xp.pl

+48 882 670 990

+48 506 160 509

https://www.facebook.com/FundacjaProgramPomocyPierwszaPraca/

Kategorie
dorośli